He En

בידוד אקוסטי

תרמילי צמר סלעים

צמר סלעים בצורה של מקטעי צינור קשיחים עם חיתןך אחד לכל האורך, מתאים לבידוד תרמי ואקוסטי של צנרת.

צמר סלעים לוחות חשופים אקוסטים

לוחות קשיחים לבידוד תרמי ואקוסטי שלהם יכולות לעמוד בטמפרטורות גבוהות כחסם אש להגנה בפני התפשטות שריפה.

צמר זכוכית לוחות חשופים אקוסטים

לוחות העשויים בדחיסות גבוהה, מהווים פיתרון אידיאלי ללוח בעל מבנה יציב ותכונות תרמיות ואקוסטיות מעולות.

צמר סלעים בתפזורת

סיבים שאינם מעוצבים ללא חומר מקשר בניהם מתאים לבידוד מתקנים אסימטריים כגון: מפלטים ודוודים.

צמר סלעים לוחות בגיבוי גיזה

לוחות בכיסוי גיזת זכוכית שחורה מצד אחד המהווים כפתרון לבידוד מעל תקרות אקוסטיות מחוררות.

צמר זכוכית מזרנים \ לוחות בגיבוי גיזה

לוחות בכיסוי גיזת זכוכית שחורה מצד אחד המהווים כפתרון לבידוד מעל תקרות אקוסטיות מחוררות.

צמר זכוכית קירות מסך

מזרנים גמישים או לוחות קשיחים בכיסוי רדיד אלומיניום וגיזת זכוכית שחורה מהצד השני המקנה רקע שחור לזכוכית של קיר.

צמר זכוכית ירוק

צמר זכוכית ירוק מוצר חדש ויחודי המשמש לבידוד קירות גבס

לוחות צמר זכוכית עטופים פלא"ב

לוחות עטופים פוליאתילן שאינו בעיר המתאימים לבידוד תקרות ומחיצות אקוסטיות כגון: חדרי מעבדות