He En

בידוד תרמי

צמר סלעים לוחות חשופים לבנייה

לוחות קשיחים לבידוד תרמי ואקוסטי שלהם יכולות לעמוד בטמפרטורות גבוהות כחסם אש להגנה בפני התפשטות שריפה.

צמר סלעים לוחות חשופים מעברי אש

לוחות בצפיפות גבוהה השומרים על יציבות המבנה בחשיפה לטמפרטורות גבוהות המשמשים כאלמנט חוסם אש

צמר סלעים לוחות רדיד אלומיניום לבנייה

לוחות בכיסוי רדיד אלומניום מצד אחד של הלוח או משני צדדיו, כחלק ממערכת בידוד של קיר או גגות רעפים.

צמר סלעים לוחות עטופים פלא"ב

לוחות עטופים פוליאתילן שאינו בעיר המתאימים לבידוד תקרות ומחיצות אקוסטיות כגון: חדרי מעבדות.

צמר סלעים לוחות חשופים לבנייה דוחה לחות

מזרני צמר משמשים למערכות בידוד תרמי לקירות חיצוניים וכן לסביבת לחות גבוהה.

צמר זכוכית לוחות חשופים

לוחות העשויים בדחיסות גבוהה, מהווים פיתרון אידיאלי ללוח בעל מבנה יציב ותכונות תרמיות ואקוסטיות מעולות.

צמר זכוכית מזרונים חשופים

לוחות העשויים בדחיסות גבוהה אינם דליקים שומרים על צורתם לאורך זמן בעלי תכונות תרמיות ואקוסטיות מעולות.

לוחות צמר זכוכית עטופים פלא"ב

לוחות עטופים פוליאתילן שאינו בעיר המתאימים לבידוד תקרות ומחיצות אקוסטיות כגון: חדרי מעבדות

מזרונים/לוחות צמר זכוכית לתעלות מיזוג

מזרנים גמישים בגיבוי רדיד אלומניום המשמשים כחסם אדים ולכן אידיאלים לבידוד חיצוני של תעלות מיזוג אוויר

מזרונים/לוחות צמר זכוכית בגיבוי רדיד אלומניום

לוחות בכיסוי רדיד אלומניום מצד אחד של הלוח או משני צדדיו, כחלק ממערכת בידוד של קיר או גגות רעפים.

צמר זכוכית קירות מסך

מזרנים גמישים או לוחות קשיחים בכיסוי רדיד אלומיניום וגיזת זכוכית שחורה מהצד השני המקנה רקע שחור לזכוכית של קיר.