He En

בידוד מתקנים חמים

תרמילי צמר סלעים

צמר סלעים בצורה של מקטעי צינור קשיחים עם חיתןך אחד לכל האורך, מתאים לבידוד תרמי ואקוסטי של צנרת.

צמר סלעים מזרני רשת

מזרנים גמישים בצפיפות גבוהה המחוזקים ברשת לול מגולוונת בעלי מוליכות תרמית נמוכה לבידוד מתקנים חמים אסימטריים.

צמר סלעים לוחות חשופים

לוחות קשיחים לבידוד תרמי ואקוסטי שלהם יכולות לעמוד בטמפרטורות גבוהות כחסם אש להגנה בפני התפשטות שריפה.

צמר סלעים בתפזורת

צמר ללא דבקים, מתאים לבידוד תרמי של מתקנים בעלי מבנה מורכב אסימטרי כגון: דוודים ותנורי יבוש.