He En

בידוד צנרת חמה

צמר סלעים מזרני רשת

מזרנים גמישים בצפיפות גבוהה המחוזקים ברשת לול מגולוונת בעלי מוליכות תרמית נמוכה לבידוד מתקנים חמים אסימטריים.

צמר סלעים בתפזורת

צמר ללא דבקים, מתאים לבידוד תרמי של מתקנים בעלי מבנה מורכב אסימטרי כגון: דוודים ותנורי יבוש.

תרמילי צמר סלעים

צמר סלעים בצורה של מקטעי צינור קשיחים עם חיתוך אחד לכל האורך, מתאים לבידוד תרמי ואקוסטי של צנרת.