He En

צמר סלעים

צמר סלעים לוחות חשופים

לוחות קשיחים לבידוד תרמי ואקוסטי שלהם יכולות לעמוד בטמפרטורות גבוהות כחסם אש להגנה בפני התפשטות שריפה.

צמר סלעים בתפזורת

צמר ללא דבקים, מתאים לבידוד תרמי של מתקנים בעלי מבנה מורכב אסימטרי כגון: דוודים ותנורי יבוש.

צמר סלעים מזרני רשת

מזרנים גמישים בצפיפות גבוהה המחוזקים ברשת לול מגולוונת בעלי מוליכות תרמית נמוכה לבידוד מתקנים חמים אסימטריים.

תרמילי צמר סלעים

צמר סלעים בצורה של מקטעי צינור קשיחים עם חיתןך אחד לכל האורך, מתאים לבידוד תרמי ואקוסטי של צנרת.

צמר סלעים לוחות עטופים פלא"ב

לוחות עטופים פוליאתילן שאינו בעיר המתאימים לבידוד תקרות ומחיצות אקוסטיות כגון: חדרי מעבדות.