He En

בידוד אקוסטי

צמר סלעים לוחות חשופים אקוסטיים

לוחות קשיחים לבידוד תרמי ואקוסטי שלהם יכולות לעמוד בטמפרטורות גבוהות כחסם אש להגנה בפני התפשטות שריפה.

צמר זכוכית לוחות חשופים אקוסטיים

לוחות העשויים בדחיסות גבוהה, מהווים פיתרון אידיאלי ללוח בעל מבנה יציב ותכונות תרמיות ואקוסטיות מעולות.

צמר סלעים בתפזורת

צמר ללא דבקים, מתאים לבידוד תרמי של מתקנים בעלי מבנה מורכב אסימטרי כגון: דוודים ותנורי יבוש.