He En

צמר סלעים לוחות עטופים פלא"ב

לוחות צמר סלעים עטופים פוליאתילן כבה מאליו.

עטיפת הפוליאתילן מונעת לחלוטין נשירת סיבים לחלל החדר ולכן

מתאים במיוחד לבידוד תקרות, חדרים "נקיים", מעבדות וכו'.

עטיפת הפוליאתילן מונעת מגע של העובד בחומר בזמן הנטילה

 וההתקנה ולכן נוח יותר ליישום.

 • משקל מרחבי (דחיסות):
  160–40 ק”ג/מ”ק
 • מידה סטנדרטית:
  120 על 60 ס"מ (ניתן לקבל במידות רוחב 30, 40, או 60 ס"מ ובמידות אורך שונות לפי דרישה)
 • עובי:
  12.5 – 2.5 ס"מ
 • אריזה:
  בשקי פוליאתילן מסומנים בהתאם לתקן
 • תקנים:
  תואם תקן ישראלי 751 הכולל תקן אש 755.
 • יישומים שכיחים:
  מעל מגשים מחוררים (תקרות אקוסטיות)
 • תקרות
 • תחת גגות רעפים
 • אלמנט מבודד בתוך קירות גבס
 • בידוד חדרים נקיים, מעבדות וכד'