He En

צמר זכוכית מזרנים\לוחות בגיבוי גיזה

מזרנים גמישים או לוחות קשיחים מצמר זכוכית בכיסוי גיזת זכוכית שחורה מצד אחד של המזרן/לוח.

גיזת הזכוכית משמשת כפילטר המונע נשירת סיבים לחלל המבנה ומאפשר מעבר גלי קול.

ללא פגיעה ברמה האקוסטית של צמר הזכוכית. בנוסף מקנה גיזת הזכוכית רקע שחור לצמר

ולכן מהווה המוצר פתרון אידיאלי לבידוד מעל תקרות אקוסטיות מחוררות.

 • משקל מרחבי (דחיסות):
  60 – 36 ק"ג/מ"ק
 • מידה סטנדרטית:
  120 ס"מ (ניתן לקבל במידות רוחב 30, 40, או 60 ס"מ לפי דרישה)
 • אורך:
  120 ס"מ
 • עובי:
  10 – 2.5 ס"מ
 • אריזה:
  שקי פוליאתילן מסומנים בהתאם לתקן
 • תקנים:
  תואם תקן ישראלי 751 הכולל תקן אש 755.
 • יישומים שכיחים:
  מעל מגשים מחוררים (תקרות אקוסטיות)
 • תחת גגות רעפים
 • תקרות
 • בידוד אקוסטי לאולפנים ואולמות
 • בידוד תרמי ואקוסטי בתוך תעלות מיזוג אוויר
בידוד טרמי, בידוד רעשים, בידוד אקוסטי לקירות, קלקר בידוד, בידוד לגג רעפים, יריעות בידוד,