He En

צמר סלעים לוחות בגיבוי גיזה

לוחות צמר סלעים בכיסוי גיזת זכוכית שחורה מצד אחד של הלוח.

גיזת הזכוכית משמשת כפילטר המונע נשירת סיבים לחלל החדר או המבנה ומאפשרת מעבר גלי קול, ללא פגיעה ברמה האקוסטית המעולה של צמר הסלעים. בנוסף מקנה גיזת הזכוכית רקע שחור לצמר ולכן מהווה המוצר פיתרון אידיאלי לבידוד מעל תקרות אקוסטיות מחוררות.

 • משקל מרחבי (דחיסות):
  80 – 40 ק"ג/מ"ק
 • מידה סטנדרטית:
  120 על 60 ס"מ (ניתן לקבל במידות רוחב 30, 40, או 60 ס"מ ובמידות אורך שונות לפי דרישה)
 • עובי:
  12.5 – 2.5 ס"מ
 • אריזה:
  בשקי פוליאתילן מסומנים בהתאם לתקן
 • תקנים:
  תואם תקן ישראלי 751 הכולל תקן אש 755.
 • יישומים שכיחים:
  מעל מגשים מחוררים (תקרות אקוסטיות)
 • תקרות
 • תחת גגות רעפים
 • בידוד אקוסטי לאולפנים ואולמות