He En

צמר זכוכית מזרנים\לוחות בגיבוי רדיד אלומיניום

מזרנים גמישים או לוחות קשיחים מצמר זכוכית בכיסוי רדיד אלומיניום משוריין, מצד אחד של המזרן/לוח או משני צדדים. רדיד האלומיניום הוא חלק ממערכת הבידוד של הקיר או הגג ותפקידו עיבוי ובידוד כמו גם מניעת השתחררות סיבים לחלל החדר. האלומיניום מחזיר חלק מהאנרגיה לכיוון ממנו באה ולכן ביישומים מסוימים כגון בידוד גגות מגביר את יכולת הבידוד הרפלקטיבי (קרינה) של המוצר. רדיד האלומיניום משמש כחסם אדים ולכן אידיאלי לבידוד בסביבת לחות גבוהה ולבידוד חיצוני של תעלות מיזוג אוויר. רדיד האלומיניום חוסם קרינה סלולארית ואלקטרו מגנטית. מזרני צמר זכוכית בכיסוי רדיד אלומיניום משמשים גם לכיסוי גגות מתועשים במבני תעשייה. רוחב מזרן צמר הזכוכית המיועד לגגות מתועשים מותאם לרוחב הסטנדרטי של גגות פח האסכורית ומאפשר הדבקה נוחה בין פסי הבידוד באמצעות שוליים העשויים מנייר אלומיניום משוריין.

 • משקל מרחבי:
  12-32 ק''ג/מ''ק
 • עובי:
  10 – 2.5 ס''מ
 • רוחב סטנדרטי:
  120 ס"מ
 • אריזה:
  גלילים דחוסים עטופים ביריעת פוליאתילן ומסומנים בהתאם לתקן
 • תקנים:
  תואם תקן ישראלי 751
 • אורך:
  לפי דרישה
 • מעל דחיסות 32 ק"ג/מ"ק - 120 ס"מ
 • יישומים שכיחים:
  תקרות
 • גגות מתועשים של מבני תעשיה
 • קירות גבס
 • גגות רעפים
בידוד תרמי, בידוד טרמי, לוחות בידוד, בידוד חום, בידוד לגג, בידוד אקוסטי לקירות,