He En

לוחות צמר זכוכית עטופים פלא"ב

לוחות צמר זכוכית עטופים פוליאתילן כבה מאליו.

עטיפת הפוליאתילן מונעת לחלוטין נשירת סיבים לחלל החדר ולכן מתאימים במיוחד לבידוד תקרות, חדרים “נקיים”, מעבדות וכו’.

עטיפת הפוליאתילן מונעת מגע של העובד בחומר בזמן הנטילה וההתקנה ולכן נוח יותר ליישום.

 • משקל מרחבי (דחיסות):
  60 – 12 ק"ג/מ"ק
 • מידה סטנדרטית:
  120 על 60 ס"מ (ניתן לקבל במידות רוחב 30, 40, או 60 ס"מ ובמידות אורך שונות לפי דרישה)
 • עובי:
  12.5 – 2.5 ס"מ
 • אריזה:
  בשקי פוליאתילן מסומנים בהתאם לתקן
 • תקנים:
  תואם תקן ישראלי 751 הכולל תקן אש 755.
 • יישומים שכיחים:
  תקרות מחוררות
 • תקרות
 • תחת גגות רעפים
 • קירות גבס
 • טמפרטורת שימוש מקסימאלית
  הלוח החשוף 450°C, כיסוי הפוליאתילן עד 80°C.
קלקר לבניה, ספוגים אקוסטיים, ספוג אקוסטי, צמר סלעים, איטום, צמר זכוכית, בידוד גגות רעפים,