He En

צמר סלעים בתפזורת

סיבי צמר סלעים בתפזורת, לא מעוצבים וללא חומר מקשר (ללא הדבקה בין הסיבים). מתאימים לבידוד תרמי של מתקנים בעלי מבנה מורכב אסימטרי כגון מפלטים ודוודים, עד לטמפרטורה C°‏ 700‏.

את תפזורת צמר הסלעים דוחסים בדרך כלל בתוך קירות חלולים של המתקן.

 • אריזה:
  בשקי פוליאתילן מסומנים בהתאם לתקן, 12.5 ק"ג בשק.
 • תקנים:
  תואם תקן ישראלי 750 הכולל תקן אש 755
 • יישומים שכיחים:
  מפלטים
 • תנורים
 • דוודים
 • מיכלים חמים
 • בידוד מתקנים חמים עד C°‏ 700 .