He En

צמר סלעים מזרני רשת

מזרני צמר סלעים גמישים המחוזקים על ידי רשת לול מגולוונת התפורה מצד אחד או משני צדי המזרן בחוטי מתכת מגולוונים.

המזרנים בעלי צפיפות גבוהה, מוליכות תרמית נמוכה, כושר בידוד גבוה ולמרות זאת הינם גמישים. תכונות אלה מאפשרות בידוד מתקנים חמים שאינם שטוחים כגון דוודים, מכלים, תעלות, צנרת חמה (מעל "20) וכו'. הרשת התפורה מקנה למזרון עמידות בפני רעידות כך שמבנה החומר נשמר והחומר אינו מתפורר גם במתקנים רועדים.

 • משקל מרחבי (דחיסות):
  120 – 80 ק"ג/מ"ק
 • אריזה:
  על גבי משטחי עץ, מכוסים פוליאתילן ומסומנים בהתאם לתקן
 • תקנים:
  תואם תקן ישראלי 751 הכולל תקן אש 755.
 • יישומים שכיחים:
  תנורים
 • דוודים
 • מיכלים חמים
 • צנרת חמה (מעל "20)
 • גגות מבני תעשיה
 • בידוד מתקנים חמים או קרים עד C°‏ 600 .