He En

שאלות ותשובות

האם נכונה הסטיגמה שצמרים יכולים לפגוע בבריאות?

מחקרים רבי שנים ברחבי העולם ובישראל שנערכו ע"י גופים מכובדים כמו ארגון הבריאות הבינלאומי ואושרו ע"י משרד הבריאות בישראל מוכיחים מעל לכל ספק שצמר סלעים וצמר זכוכית אינם מזיקים לבני אדם.חומרי בידוד אלה נמצאים כבר עשרות שנים ומבחינת הנזק האפשרי מסווגים צמרים אלה באותה קטגוריה כמו אור נורת ניאון.

אם ברצוני לחלק חלל באמצעות קיר גבס באיזה חומר מבודד עלי להשתמש לקבלת בידוד אקוסטי הטוב ביותר?

אם ברצונך להשתמש בקיר גבס לחלק את החלל בביתך נמליץ להשתמש בצמר סלעים או בצמר זכוכית בתוך חלל קיר הגבס.צמרים אלו הינם חומרי בידוד אקוסטיים מעולים הבולמים מעבר רעש והחזרת הדים מהקירות ובכך יוצרים סביבה שקטה ואקוסטית מעולה. יש להדגיש שלאיכות ונכונות הבניה של קיר הגבס יש השפעה גדולה על רמת האקוסטיקה.

מה אורך החיים של מוצרי צמר סלעים וצמר זכוכית?

צמר סלעים וצמר זכוכית אינם חומרים מתכלים ולכן אורך חייהם אינו מוגבל. אם הותקנו כראוי ולא נחשפים לרטיבות ולכלוך יבצעו חומרים אלה את תפקידם שנים רבות ללא שינוי ביכולת הבידוד. עם זאת, מומלץ להחליף את הבידוד אחת ל-20 שנה בערך.

מה ההבדל בין צמר סלעים לצמר זכוכית?

צמר זכוכית הינו חומר בידוד תרמי ואקוסטי העשוי סיבי זכוכית ומתאים לבידוד עד 250 מעלות. לפיכך הינו מתאים לבידוד מבני מגורים ומסחר בהם נדרש בידוד לטמפרטורת הסביבה. צמר סלעים הינו חומר בידוד תרמי ואקוסטי שמקורו בסלע הבזלת. צמר הסלעים מבודד בטמפרטורות 500 מעלות ומעלה ונחשב חסם התפשטות אש מצוין בעת שריפה.

יש לנו מרתף בביתנו והבעיה שאפשר לשמוע כל דבר שקורה בו ולהיפך. בפתח המרתף ישנה דלת עץ רגילה שמפרידה בינו לבין אזורי המגורים האחרים האם יש דרך לשנות זאת ולתת פתרון לבעיה?

ראשית נמליץ לך להחליף את הדלת הקיימת בכזו בעלת בידוד אקוסטי. דלת אקוסטית, היא בעובי של כ - 30 מ"מ לרבות אטמים וסף תחתון ותיצור את ההפרדה הנחוצה מבחינת בעיית האקוסטיקה.