He En

תמא 38

תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה - הינה אוסף תקנות אשר נועדו לעודד בעלי דירות לשפץ ולחזק את המבנים שבבעלותם, שכן רוב המבנים שנבנו לפני שנת 1980 אינם עומדים בדרישות התקן.

עלות השיפוצים הנדרשים על מנת להתאים מבנה לתקן רעידות אדמה היא גבוהה מאוד ולכן התוכנית מעניקה תמריצים במטרה לעודד את השיפוץ ובהם מתן אישורים להוספת קומות והרחבה של הדירות הקיימות. כך ניתן להשביח את ערך המבנה ובו בזמן להפוך אותו לבטיחותי יותר ועמיד יותר בפני רעידות אדמה.

בנייה לפי תמ"א 38 כוללת מספר אלמנטים: חיזוק שלד המבנה, היכול להתבצע בשיטות שונות, כמו למשל הוספת מסגרות פלדה, מסגרות בטון, קירות הקשחה ועוד. הוספה של יחידות דיור חדשות, בקומות נוספות או על ידי סגירת קומת העמודים. ניתן לבקש גם הרחבה של יחידות דיור קיימות. הכל תוך חשיבה על יציבות הבניין. הבניה מחייבת הוספה של מקומות חנייה עבור יחידות הדיור המתווספות.

אחת האפשרויות המעניינות ליישום בניה על פי התמ"א היא בניה בקונסטרוקציה קלה מפלדה. בניה הנעשית על הגג (שתיים וחצי קומות נוספות!) מעמיסה על הבניין משקל רב ולעתים יכולה לסכן את הבניין. בנייה קלה בפלדה נמוכה במשקלה בהרבה לעומת בניה מבטון ומעניקה לדיירים יתרונות רבים:

ניתן לבצע חלק גדול מהעבודה במפעל, להוביל את הפרופילים המוכנים לאתר העבודה ולהרכיבם במקום. שיטה זו מזרזת בצורה משמעותית את זמן בניית הפרויקט. הבניה עצמה נעשית במהירות רבה יותר ומקטינה את המטרד ממנו סובלים הדיירים. משך הבניה, שבמהלכה מתמלא הבניין באבק, לכלוך, יציקות, רעש וכל הכרוך בבניה בבלוקים ובטון, שעשוי להמשך שנה וחצי ויותר, מתקצר משמעותית ומקטין את סבל הדיירים בתקופת הבניה.

אולם ההישג הגדול שניתן להשיג בבניה בפלדה בבניין המשופץ על פי תמ"א 38, הוא הישג האיכות. הבידוד שמספקים הקירות בבניה זו מקנה לדיירים חסכון משמעותי בהוצאות החימום והקירור, אקוסטיקה משובחת ואיכות חיים גבוהה יותר. בידוד הקירות נעשה בצמר סלעים או צמר זכוכית.

הבידוד שומר על תנאי נוחות במבנה, מקטין את ההפסדים התרמיים, מפחית את הצורך במזגן וחוסך בהוצאות האנרגיה. מחקרים הוכיחו שההשקעה הכספית בבידוד תרמי מוחזרת תוך מספר מועט של שנים. בידוד תרמי גם מקטין את הסבירות להתהוות העיבוי והופעת העובש.

ניתן בהזדמנות זו לשפר את הבידוד התרמי והאקוסטי של הדירות הקיימות על ידי הוספות שכבת צמר סלעים לקירות החוץ, בין כשכבה חיצונית המצופה באבן או בלוחות סטיילבורד ובין כשכבה פנימית על קירות החוץ, מצופה בלוחות גבס.