He En

מתקנים חמים

בתעשייה ניתן למצוא מתקנים רבים שחומם גבוה מהסביבה ובהם מכונות הפולטות חום, מיכלי מים חמים, צנרת קיטור, דודים ועוד. ישנם גם מתקנים קרים שונים ומגוונים כגון מתקני קירור, צנרת קירור וכיוצא באלה. מתקנים אלה דורשים בידוד תרמי להפרדתם מהסביבה מהסיבות הבאות:

  •  שמירת האנרגיה של החום (או הקור) במיכל או בצנרת .
  • מניעת כוויות או פגיעות קור של אנשים הנמצאים באזור המיכל או המתקן.
  • חיסכון בצריכת אנרגיה, ושמירת האנרגיה במיכל.
  • מניעת הפסדי חום ושעות עבודה מיותרות.

כל אחד מהמתקנים המוזכרים לעיל מבודד בשיטת בידוד שונה לפי סוג וטמפרטורת החומר שנמצא במיכל, בצינור או בדוד. כדי להתאים את סוגי הבידוד השונים לטמפ' הדוד או המיכל וקביעת עובי הבידוד וצפיפות החומר יש לבחור בחומרי בידוד מתאימים. זאת, על מנת שלא לגרום לנזקים למתקן, לאנשים או לסביבה.

האמצעי היעיל והמקובל לבידוד מתקנים אלה הם מזרני צמר סלעים גמישים בצפיפות גבוהה שבין 120-150 ק"ג למטר מעוקב, מחוזקים על ידי רשת לול מגולוונת התפורה מצד אחד או משני צדי המזרן בחוטי מתכת מגולוונים. צמר הסלעים משולב ברשת, יציב ושומר על יציבות המבנה בטמפרטורות שעד 6500C. תכונות אלה מאפשרות גם בידוד מתקנים שאינם שטוחים כגון דוודים, מכלים, תעלות, צנרת חמה וכו'. הרשת התפורה מקנה למזרן עמידות בפני רעידות כך שמבנה החומר נשמר והחומר אינו מתפורר גם במתקנים רועדים.

ניתן להשתמש גם בסיבי צמר סלעים בתפזורת, לא מעוצבים וללא חומר מקשר (ללא הדבקה בין הסיבים). תצורה זו של חומר מתאימה לבידוד תרמישל מתקנים בעלי מבנה מורכב אסימטרי כגון מפלטים ודוודים, עד לטמפרטורה  700 מעלות צלזיוס. את תפזורת צמר הסלעים דוחסים בדרך כלל בתוך קירות חלולים של המתקן.

צורה נוספת בה ניתן לקבל את צמר הסלעים לצורך בידוד היא בשרוולים (תרמילים) שקוטרם הפנימי זהה לקוטר הצינור שעליהם לבודד (עד 120 מ"מ). תרמילים מתאימים לבידוד צנרת שחומה מגיעה עד 5000C.