He En

מעברי אש

בטיחות אש במקום העבודה היא תהליך הכרחי להגנה על חיי אנשים או על חיי העובדים (במקום עבודה) ולמזעור הנזקים לנכס ולציוד במקרה של פריצת שריפה. מבני תעשיה, עסקים, מבני ציבור וסוגי מגורים נוספים, חייבים לעמוד בתנאי בטיחות אש שקבעה המדינה. על פי החוק במדינת ישראל, על מנת לקבל רישיון לעסק חייב בעל העסק להשיג אישורי בטיחות למבנה בו העסק פועל. בטיחות אש הוא חלק מרכזי וחיוני בקבלת הרישיון.

בדיקות בטיחות אש כוללות מגוון רחב של תחומים -  סיווג חומרי בניין בהתאם לתגובותיהם בשריפה, עמידות אש של אלמנטים בבניין, שימוש בחומרי בניין בהתאם לתגובותיהם בשריפה, בטיחות אש (מערכת מיזוג אוויר, בקרת עשן, מערכת בישול מסחרי), ציפוי רכיבי בניין מפלדה, מדפי אש, בדיקת דליקות ועוד.

בטיחות אש דורשת לעיתים מבעל העסק לבצע שינויים מהותיים במבנה של בית העסק. על בניינים המיועדים למסחר ותעשייה לכלול מחסומי אש, דרכי מילוט למקרי חירום, מערכות גילוי אש ועשן, ציוד כיבוי אש, מערכות שליטה בעשן ועוד.

כדי ליצור אזורים בטוחים מפני אש ולספק הגנה מאש ומדליקות יש לבנות מחסומים מחומר עמיד בפני בעירה. "חומת אש" זו כוללת קירות ומחיצות עמידים באש ודלתות אש עמידות לפרק זמן שהוגדר, חצי שעה, שעה וכד'. כל זאת במטרה לסייע במניעת התפשטות שריפות במבנה וכדי לאפשר לאנשים להיחלץ ממנו בביטחון בזמן.

חומר הבידוד העיקרי המשמש במחיצות אש, בקירות ובדלתות האש כאלמנט חוסם אש וכהגנה בפני התפשטות שריפה, הוא צמר סלעים בצפיפות גבוהה שבין 120-150 ק"ג למטר מעוקב, שפותח במיוחד למטרות אלו. הבחירה בצמר סלעים היא בשל יכולתו לבודד חום ולשמור על יציבותו ועל יציבות המבנה זמן ממושך,
 גם בטמפרטורות גבוהות
שבין 650-850 מעלות צלזיוס.