He En

בידוד גגות רעפים

גג מזג האוויר והטבע. תפקיד הגג לאטום ולהרחיק מים מהבית, לבודד את המבנה מבחינה תרמית ואקוסטית ולתרום לחסכון משמעותי בעלויות צריכת האנרגיה בבית. מועט של שנים. בידוד תרמי גם מקטין את הסבירות להתהוות העיבוי והופעת העובש. גג רעפים הינו צורת הקירוי הנפוצה ביותר בעולם, אולם כל מי שמתגורר תחת גג רעפים באקלים הישראלי מודע לבעייתיות של החום הכבד הנאגר בגג, נפלט אל הבית שתחתיו ומחמם אותו. לבעיה זו יש פתרון טוב והוא בידוד תרמי איכותי משולב באוורור חלל הגג (שמעל הבידוד).

 הבידוד שומר על תנאי נוחות במבנה, מקטין את ההפסדים התרמיים, מפחית את הצורך במזגן וחוסך בהוצאות האנרגיה. מחקרים הוכיחו שההשקעה הכספית בבידוד תרמי מוחזרת תוך מספר השימוש בצמר זכוכית או צמר סלעים הוא הפתרון הטוב ביותר לבידוד הגג. הבידוד המומלץ לגגות רעפים הוא בידוד במזרני צמר זכוכית או צמר סלעים המצופים מצד אחד או משני צדיהם ברדיד אלומיניום.

 תפקיד רדידי האלומיניום הוא לחסום את החום העובר בקרינה ואילו צמר הסלעים מונע את מעבר החום בהולכה, זאת בשל מקדם הולכת החום הסגולי הנמוך שלו השווה ל 0.040וט למ' ל0צ=λ. רדיד האלומיניום הפונה לצדו הפנימי של הבית משמש גם כמחסום אדים למניעת עיבוי. ניתן גם להשתמש במזרוני צמר סלעים העטופים בפלסטיק (פלא"ב – פוליאתילן שאינו בעיר). יריעת הפוליאתילן מונעת נשירת סיבים ומגנה על המתקין בעת ההתקנה.

יש להקפיד על כך שמערכת הבידוד התרמי תתאים לתנאי מזג האוויר באזור.מומלץ בכל מקרה להשתמש במזרוני צמר סלעים או צמר זכוכית שבעוביים אינו פחות מעשרה ס"מ. ככל שהבידוד עבה יותר, התנגדות הגג למעבר החום (R) גדולה יותר ותורמת יותר לנוחות בבית ולחסכון. בשלב התכנון יש להקפיד גם על מערכת אוורור מתאימה לחלל הגג שמעל גג הרעפים. האוורור צריך להתקיים בחלל האוויר שמעל הבידוד. במידה והבידוד צמוד לרעפים ניתן להשתמש ברעפי אוורור. במקומות בהם הבידוד מונח על התקרה יש לבודד את חלל הגג על ידי פתחי אוורור או חלונות בגג או וונטות המופעלות בחשמל או באופן תרמו דינמי.