He En

אקוסטיקה


רעש הוא אחד הבעיות הסביבתיות החמורות מהן סובל האדם בימינו. הרעש פוגע בעצבים, מעייף ופוגע בכושר הריכוז. הנמכת מפלס הרעש תורמת להגדלת פריון העבודה, הפחתת שגיאות ומניעת עייפות. 


עוצמת הרעש  נמדדת ביחידות הנקראות דציבלים. גבול הרעש הנסבל הינו 45 דציבלים. רעש מעל ל-85 דציבלים נחשב למסוכן. לפי החוק החשיפה לרעש אסורה מעל לגבולות הבאים:

בשעות היום - רעש העולה על 50dB ונמשך למעלה מ- 9 שעות. רעש העולה על55dB  ונמשך למעלה מ- 3 שעות. רעש הנמשך למעלה משעה אחת ועולה על 60dB.

בשעות  הלילה - רעש העולה על 35dB  ונמשך למעלה מ- 30 דקות.

בידוד אקוסטי עוסק בהפחתת הרעש והבטחת נוחות המשתמשים. הבידוד האקוסטי מטפל בהפחתה של שלושה גורמי רעש:

א. קול נישא –הפחתת עוצמת הקול הנישא באוויר בעת מעבר מצד אחד של קיר או תקרה לצדם השני. ההפחתה מושגת באמצעים הבאים:

קירות ותקרות - ככל שהמסה גדולה יותר, עוצמת הרעש שעוברת נמוכה יותר. ניתן להשתמש בקירות כפולים משולבים באלמנטים סופגי רעש כמו צמר סלעים או צמר זכוכית. בפתחים יש לטפל באמצעות דלתות אקוסטיות.

ב. קול הולם - הפחתת עוצמת הקול בעת מעבר מצד אחד של רצפה לצידה השני. להפחתת הרעש ממצלול הולם, יש להניח תחת הריצוף שכבת הפרדה. 

ג. קול חוזר  - מתאר את עוצמת הקול המופחתת בעת פגיעת גלי קול בקיר. ניתן להקטין את החזרי הקול באמצעות מערכות בליעה המבוססות על צמר סלעים ועל צמר זכוכית. צמר הסלעים משמש מעין ממברנה בה נתקל הקול ונספג.

עובי צמר הסלעים או צמר הזכוכית משפיעים על איכות הבליעה ועל הבידוד מפני העברת הקול. ככל שמשקל צמר הסלעים גבוה יותר, הבידוד טוב יותר. צמר סלעים במשקל של עד 60 ק"ג מתאים לבידוד בפני קול אנושי אולם במקום בו נוצרים תדרי קול נמוכים (משאיות, מכונות וכד') מומלץ להשתמש בצמר סלעים בצפיפות גבוהה יותר – 80 ק"ג ומעלה. מומלץ להיוועץ ביועץ אקוסטיקה.

צמר זכוכית במשקל 12 ק"ג, מתאים לקירות בין חדרי משרדים בהם הרעש העיקרי הוא הקול האנושי. להגנה בפני רעשי מכונות ורכבים כבדים יש להשתמש בצמר סלעים במשקל 80-100 ק"ג למ"ק. לתדרי ביניים ניתן להשתמש בצמר זכוכית במשקל 24 ק"ג. צמר זכוכית במשקל 24 ק"ג מפחית את עוצמת הקול ב-30%-40%.

טיפול אקוסטי נכון לבניין מטפל גם במניעת רעש ממעליות, מניעת רעשי אינסטלציה סניטרית, מניעת רעש ממזגנים, מניעת מטרד מגנרטורים לשעת חירום ומניעת רעש מחדרי אשפה ושוטי אשפה.